0223 619223 | 06 53379522

Verloskunidge Echo's

Echos

Aan onze verloskundige praktijk is echo praktijk Den helder en regio gekoppeld. In deze echo praktijk kunt u echo’s laten maken op verschillende indicaties.

Echo Vitaliteit

Iedere zwangere krijgt bij de eerste controle, rond 8-10 weken zwangerschap een echo aangeboden. Deze echo heeft als doel om te kijken of het hartje klop, of de baby in de baarmoeder zit en of er sprake is van een meerling zwangerschap.
We proberen deze echo via de buik te maken. Soms lukt het niet om via de buik een goed beeld te krijgen, dan is het mogelijk om met een inwendige echo te kijken. Een inwendige echo is niet pijnlijk, voor sommige vrouwen wel spannend. Om deze reden krijg de zwangere altijd de keuze of ze dit wel of niet wilt laten doen.
De uitgerekende datum kan met deze echo nog niet vast gesteld worden.

Termijnecho

Bij de tweede controle, tussen de 10-12 weken zwangerschap, word er een echo gemaakt om de uitgerekende datum zo nauwkeurig mogelijk vast te stellen. Tijdens deze echo is het ook mogelijk om het hartje van de baby te horen.

Echo bloedverlies

Bloedverlies in de eerste drie maanden van de zwangerschap komt regelmatig voor en is veelal een onschuldige klacht. Echter geeft het vaak wel veel onzekerheid, omdat het soms een voorteken van een miskraam of een buitenbaarmoederlijke zwangerschap kan zijn.
Bij bloedverlies in het begin van de zwangerschap zullen we een aantal dingen uitvragen en indien nodig zal er een echo aangeboden worden. Hierbij is het belangrijk te weten dat een goede echo nooit een garantie is op het blijven goed gaan van de zwangerschap.

Groei echo

Naast het standaard controleren van de groei op de hand kan het soms nodig zijn om de groei van de baby ook middels de echo te meten.
Indicaties hiervoor zijn:
- verdenking van onvoldoende groei op de hand.
- eerder kindje dat geboren is met een laag geboorte gewicht.
- zwangere met overgewicht (BMI>30)
Omdat het meten van de groei middels een echo ook zijn beperkingen kent en nooit het exacte gewicht van de baby bepaald kan worden, is uit onderzoek is gebleken dat het maken van een standaard echo geen meerwaarde heeft.

Placenta lokalisatie

Wanneer er bij de 20 weken echo sprake is van een laag liggende placenta, wordt er bij 30-32 weken nogmaals gekeken naar de locatie van de placenta. Meestal is de placenta rond die tijd mooi mee omhoog gegroeid en zijn er geen verdere consequenties. Indien de placenta bij deze termijn toch nog laag ligt zal er een verwijzing naar de gynaecoloog plaats vinden.

Liggingsecho

Rond de 36e week van de zwangerschap maken wij standaard een echo om de ligging van je baby te controleren. Rond deze tijd is het ter voorbereiding op de bevalling belangrijk dat het hoofdje van de baby naar beneden ligt. Als dit niet het geval is zal er een verwijzing naar de gynaecoloog plaats vinden om eventueel een versie (draaipoging) te laten doen.