0223 619223 | 06 53379522

Centering Pregnancy

Bij ons in de praktijk zijn twee vormen van zwangerschapsbegeleiding mogelijk. Naast de reguliere controles zoals wij die al jaren aanbieden is het ook mogelijk om deel te nemen aan Centering Pregnancy. Dit is zorg waarbij de reguliere zwangerschapscontroles uitgebreid worden met extra tijd en aandacht binnen bijeenkomsten samen met andere zwangeren die ongeveer in de dezelfde periode zijn uitgerekend.

De bijeenkomsten vervangen een deel van de één op één afspraken die je anders met een verloskundige zou hebben. De intake, alle echo’s en de controles vanaf 36 weken vinden naast de centrering op individuele afspraak en plaats.
Deze bijeenkomsten hebben een interactief karakter, waarin aandacht wordt besteed aan uiteenlopende onderwerpen die te maken hebben met de zwangerschap en het naderende moederschap. Ook zijn er bijeenkomsten waar de partners voor uitgenodigd worden en komen de moeders nog een keer samen als alle baby’s geboren zijn.

Inmiddels hebben er al verschillende groepen gedraaid en de ervaringen van zowel ons als de zwangeren en nieuwe moeders zijn erg positief.
In de evaluaties die zijn gehouden kwamen de volgende voordelen naar voren:

  • De begeleiding is door twee vaste personen: Wendy of Claudia en ons assistente Annelies.

  • Tijdens de bijeenkomsten speel je zelf een grote rol in je eigen zorgproces: Je leert zelf je bloeddruk te meten, jezelf te wegen en je eigen dossier bij te houden.

  • Je ontmoet andere zwangere vrouwen. Je kunt met hen ervaringen delen en zo nodig kunnen jullie elkaar ondersteunen. Het kan fijn zijn om te horen dat je niet de enige bent met bepaalde klachten of onzekerheden.

  • Als je al een of meerdere kinderen hebt kan het ook heel prettig zijn om aan deze bijeenkomsten deel te nemen. Op deze manier kan je regelmatig even tijd vrij maken om met de zwangerschap bezig te zijn

  • De afspraken zijn voor alle bijeenkomsten al ruim van tevoren bekend. Eventuele uitloop van het spreekuur is niet aan de orde.

  • Er is veel meer tijd dan tijdens een individuele controle. Daardoor is de interactie tussen de zorgverlener en de zwangere groter en is het mogelijk om meer en uitgebreider factoren te bespreken die van invloed zijn op de zwangerschap en de gezondheid van moeder en kind.

  • Er zijn geen extra kosten aan de Centering Pregnancy verbonden.

 

Voor meer informatie kunnen je de website www.samenweetjemeer.nl bezoeken.

Bij vragen of voor aanmelding voor de centering kan je ons bellen of mailen.