0223 619223 | 06 53379522

Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO)

Deze echo wordt ook wel de 20 weken echo genoemd en is bedoeld om te onderzoeken of er sprake is van lichamelijke afwijkingen bij de baby.
Bij voorkeur wordt deze echo gemaakt tussen de 18e en 20e week van de zwangerschap.
De SEO wordt gemaakt door onze gecertificeerde echoscopiste Suzanne van de Idsert en duurt ongeveer 40 minuten.

Als er bij de SEO een afwijking wordt gezien of als hierover twijfel bestaat, dan zal de echoscopiste u hierover informeren en zorgen voor een verwijzing naar het NWZ of indien noodzakelijk naar één van de academische ziekenhuizen in Amsterdam. Aldaar zal dan vervolgonderzoek ingezet gaan worden om afwijking te bevestigen en de ernst ervan in kaart te brengen.

Helaas zijn niet alle afwijkingen met behulp van echografie op te sporen, dus is het belangrijk om te weten dat een SEO nooit garanties kan geven op een gezonde baby.

Voor meer informatie over de SEO; https://www.rivm.nl/informatie-over-20-wekenecho-incl-vertalingen

https://vkdh.nl/wp-content/uploads/2019/09/echo-zwangerschapsecho-500x500.jpg